Друг

Дора и нейните приятели фантастичният полет (2Kplay)


Конзола: DS Наред с Мили, Гео, Бо робот, Дора и Бабуш, играчите ще трябва да разпознават числа и да решават проблеми, за да намерят липсващите парчета от своя дирижабъл и да пътуват в облаците. На колко години? От 4 до 6 години. Цената му? € 19,69. Къде да го намерите?

конзола: DS
Наред с Мили, Гео, Бо робот, Дора и Бабуш, играчите ще трябва да разпознават числа и да решават проблеми, за да намерят липсващите парчета от своя дирижабъл и да пътуват в облаците.

На колко години? От 4 до 6 години.

Цената му? 19,69 €.

Къде да го намерите?